A600 Talon


DeBra Sp. z o.o.
ul.St Batorego 28
44-200 Rybnik, Polska


biuro tel (32)4944172
s.senczyna@rotorway.pl

tel.788292825

jakub.stebelski@rotorway.pl

tel.501181997

Nr KRS 0000209567 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 90 000,00